Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk www.kancelaria.furmanczuk.pl

Magdalena Furmańczuk – Kancelaria prawa kanonicznego w Warszawie

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdaleny Furmańczuk zapewnia usługi adwokata kościelnego w Warszawie. Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego obejmuje weryfikację sytuacji (ocena stanu faktycznego i poznanie okoliczności sprawy), porady prawne dotyczące dalszego postępowania oraz sporządzenie skargi powodowej skierowanej do sądu biskupiego. Unieważnienie ślubu kościelnego (tzw. rozwód kościelny) wymaga przedstawienia materiału dowodowego i zeznań świadków w toku postępowania sądowego. Adwokat z kancelarii zapewnia pomoc w doborze tego typu materiału oraz reprezentuje Klienta przed sądami kościelnymi (zarówno I, jak i II instancji).
www.kancelaria.furmanczuk.pl

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa
mazowieckie
tel.: +48662277990
NIP: 9221816673
REGON: 363934371
WWW:
FB /